El dia 6 de juny s’obre el termini per sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs 2024-2025. El període per presentar les sol·licituds és entre els dies 6 i 20 de juny.

Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a aquest enllaç podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2024-2025.

La tramitació electrònica a través d’Internet s’ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l’IdCat Mòbil, una forma senzilla i fàcil d’identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l’administració. Per a més informació sobre com donar-se d’alta a l’IdCat Mòbil podeu consultar aquest vídeo.

És important que en el moment de registrar la sol·licitud, tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud, per tal de poder-los adjuntar.

No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Cunit (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h, i dijous de 17’00 a 18’45 h).

L’objecte d’aquesta subvenció serà el cost/alumne per adquirir llibres de text obligatoris (no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari), dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l’alumnat d’ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l’adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades.

Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció al ciutadà – OAC (situada al carrer Major, 12, Tel. 977 67 40 80) o contactar amb la Regidoria d’Educació (ubicada al carrer dels Horts, 5 , Tel. 977 67 62 92).

Documentació complementària: