La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cunit una subvenció destinada al finançament de les Nits musicals als jardins de la Masia Glòria (2019) per un import de 2.445,59€  dins de la Convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes en la resta de convocatòries de la Diputació.

Aquesta activitat que es ve realitzant  des de l’any 2013, es va iniciar amb un  cicle de concerts amb la denominació de “Nits de Glòria”.