Aquesta setmana s’han dut a terme diversos tallers a l’institut Ernest Lluch i Martin adreçats a l’alumnat de postobligatòria sobre infeccions de transmissió sexual.

Els tallers han estat impartits per BeFreya, entitat especialitzada en oferir informació i formació en referència a l’educació afectivosexual a adolescents i joves, mitjançant una metodologia vivencial i participativa i dinamitzant la informació a través del joc, on l’alumnat són protagonistes, propiciant un espai de confiança mentre es tracta i es treballa la temàtica escollida.

Aquests tallers de prevenció formen part del programa de dinamització als centres educatius que la Regidoria de Joventut té englobat dins el Pla Local de Joventut, i que es porten a terme durant tot el curs escolar amb diferents actuacions segons necessitats per a cada grup.