Aquest mes d’octubre s’han iniciat a l’INS Ernest Lluch els tallers de suport a la tasca escolar. Aquests tallers són una de les actuacions prioritàries del Pla educatiu d’entorn de Cunit, que té com a objectius prioritzar la millora de l’èxit acadèmic, afavorir la implicació de les famílies en l’educació i fomentar la cohesió social.

Aquest reforç educatiu va adreçat fonamentalment a l’alumnat de 1r a 4t d’ESO amb necessitats educatives i és un recurs que s’oferirà fins a principis del mes de juny.

Els tallers es realitzen en horari no lectiu.

La Regidora d’Educació, Yolanda Sánchez, destaca que un dels objectius que es pretén aconseguir amb l’organització d’aquests tallers és l’adquisició d’hàbits de treball i d’estudi adequats entre l’alumnat de primària i secundària.