El passat 29 d’octubre es va celebrar la Taula Mixta d’Educació,  la qual està formada per representants de la regidoria d’Educació de la Corporació Municipal i del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal d’aquest taula és l’anàlisi de les dades d’escolarització a les escoles d’infantil i primària de Cunit, i a l’Institut Ernest Lluch de Cunit per aquest curs 2019/2020, i alhora determinar la previsió inicial de grups de P3 i 1r ESO pel proper curs 2020/2021.

L’Ajuntament ha demanat al Departament que tingui en compte l’increment de població que s’està produint a Cunit durant els últim anys (un 5% el darrer any). A més, demana tenir en compte les famílies nouvingudes que arriben a Cunit durant l’any, ja que durant els últims anys la matrícula viva ha sobrepassat totes les previsions realitzades.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya preveu 110 alumnes matriculats a P3 pel proper curs escolar 2020/2021, i per tant proposa mantenir els 5 grups actuals de P3, amb una ràtio prevista de 22 alumnes per grup.

En quant a 1r de la ESO, el Departament d’Educació preveu 134 alumnes matriculats a 1r ESO pel proper curs escolar 2020/2021, i per aquest motiu proposa mantenir els 5 grups de 1r ESO. Atès que la ràtio màxima de la ESO és de 30 alumnes/grup, el Departament estima que aquesta previsió inicial és suficient per donar cobertura a la demanda.

També s’ha demanat l’increment de la plantilla de professorat a les escoles de infantil i primària, atès l’increment de grups que s’ha hagut de dur a terme durant aquest curs escolar.