La 3a edició del  procés de Pressupostos Participatius de Cunit arriba a la fase de votació popular de les propostes finalistes,  que permetrà als veïns i veïnes escollir a quines propostes volen destinar 300.000 € de la partida d’inversions dels pressupostos municipals de 2023 i 2024.

Del 6 al 26 de març tots els veïns i veïnes de 16 anys o més empadronats/des al municipi abans del 27 de gener de 2023 podran exercir el seu dret a vot i escollir les propostes que considerin més interessants o necessàries per Cunit d’entre les 15 finalistes que han estat escollides en el fòrum ciutadà de priorització realitzat el mes de novembre.

Les 15 propostes finalistes parteixen de les propostes presentades per la ciutadania i les entitats de Cunit que han participat en la primera fase d’aquest procés de pressupostos i s’emmarquen en dos grans àmbits: de millora i creació d’espais verds i parcs i de millores a la via pública, mobilitat i benestar animal.

Funcionament de les votacions

La votació es durà a terme de forma telemàtica. Per poder votar només caldrà accedir a la plataforma digital de participació de l’ajuntament decidim.cunit.cat  i registrar-se.

En aquesta edició, es poden escollir tantes propostes com es consideri convenient fins a exhaurir el moneder de 300.000 €, que és la quantitat total destinada al procés de les partides del pressupost municipal de 2023 i 2024 (150.000 € per cada exercici).

També s’activen, a partir del 6 de març, diferents  espais de suport presencial per poder votar en diferents punts al carrer i en equipaments municipals.

Un cop acabada la fase de votació, es podran consultar els resultats de les votacions amb els vots que ha rebut cada proposta a Decidim Cunit.

S’executaran els projectes més votats sense excedir el màxim de 300.000 €

En el cas que el cost de les propostes escollides no arribi als 300.000 € assignats i el sobrant no sigui suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de pressupostos participatius, decidirà com gestionar-ho  i es publicarà el resultat final motivat a Decidim Cunit, al web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Procés dels pressupostos participatius 

El procés de pressupostos s’ha desenvolupat fins al moment de les votacions en tres grans fases: en la  primera,  entre els mesos de setembre i octubre de 2022, es va dur a terme una campanya informativa i de recollida de propostes, durant la qual els veïns i veïnes i entitats locals van presentar 81 propostes a l’Ajuntament.

Després d’un primer filtrat de validació per part de la comissió tècnica de l’Ajuntament i de l’agrupació  o la reformulació d’algunes propostes per tal de poder redactar un projecte conjunt en el cas que fossin escollides o per poder incloure-les com a vàlides,  aquelles que complien amb tots els requisits establerts a les bases del procés van ser sotmeses a la valoració ciutadana en el marc d’un Fòrum de priorització, que en va escollir un total de 15 per passar a la votació final.

En David Marquínez, regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament vol “agrair la participació de totes les persones i entitats que han pres part del procés i animar tothom a votar-les per tal que els resultats finals beneficiïn i donin resposta real a les necessitats, preferències i interessos dels veïns i veïnes de Cunit”.