A partir de demà 21 de maig, serà obligatori l’ús de màscara en persones de sis anys en endavant en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

L’ordre indiac que pot ser qualsevol tipus de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

Així ho disposa l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig del Ministeri de Sanitat publicada aquest matí al BOE. 

Per la població infantil d’entre tres i cinc anys és recomanable el seu ús, però no obligatori.

S’excepcionen d’aquesta obligació a aquelles persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la màscara i a aquelles l’ús de les quals es trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat.

Així mateix, el seu ús no serà exigible en el desenvolupament d’activitats que resultin incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes, així com en circumstàncies en les quals existeixi una causa de força major o situació de necessitat.

Aquestes instruccions s’han d’entendre’s sense perjudici de la necessitat de continuar complint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància interpersonal, la higiene de mans i resta de mesures de prevenció qualsevol tipus de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

 

<a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/personas”>Vector de Personas creado por studiogstock – www.freepik.es</a>

L’entrada Ús obligatori de les mascaretes en persones de més de 6 anys ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.