L’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, ha mantingut una reunió amb un grup de veïns del barri de muntanya de Cunit, Els Rosers. En aquesta trobada han posat damunt la taula preocupacions i assumptes relacionats amb aquest barri i també han manifestat la voluntat de recuperar l’Associació de Veïns.

Per això, fan una crida a tot el veïnat a formar-hi part.

Durant la reunió, es va tractar la instal.lació de bústies de correspondència en un lloc accessible per a tot el veínat. També, Jaume Casañas va avançar que es realitzaran campanyes de control de velocitat així com també es dedicaran recursos de la nova Unitat de Policia Verda en aquells punts d’abocaments incontrolats de residus.

L’ajuntament estudia ja la instal.lació d’una marquesina a la parada del Bus Urbà.