Informació Ple ordinari 22 de setembre 2022

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat i tractat els següents assumptes: L’aprovació de les actes de sessions anteriors dels plens de dates 28/07/2022 i 08/09/2022. Per part de la regidoria d’Ordenació del Territori, s’ha aprovat la modificació puntual del POUM en l’àmbit de l’Illa nord-est del PAU7. La nova proposta d’ordenació s’estructura […]