Informació General

La Taula de Mobilitat del Penedès

S’ha celebrat una nova sessió de la Taula de Mobilitat del Penedès amb representació de les entitats públiques del territori, en la qual hi ha